За нас

Life is Beautiful

Международен фестивал за култура и спорт „Life is beautiful“ е насочен към хората с възраст на 40 години за жени и 45 години за мъже.

Провежда се ежегодно в различни държави. Градовете и организаторите приели целите и условията за участие във фестивала, запазват правото на провеждане в избран от тях период.

„Life is beautiful“ е единствен по своето съдържание фестивал.Обединява провеждането на културни и спортни изяви за ветерани в едно. За разлика от провежданите европейски, световни първенства и други по различни видове спорт за ветерани, то „Life is beautiful“ поставя класирането за медали на заден план. На преден план са поставени приятелството, емоцията и личността.

За реализиране на този факт,фестивала си поставя следните цели.

Основна цел на срещата – фестивал:

  • Установяване на контакти между представители на тази възрастова група хора.
  • Осигуряване на приемственост между различните поколения и народи.

Социални цели

  • Демонстрация на традиционните умения и навици – запазването им.
  • Представянето на умения ,не характерни за тази възраст – спорт, танци и др.
  • Подпомага личното изразяване на участниците в срещата – фестивал.
  • По време на подготовката за срещата – Фестивал – придаване на друго значение – запълване и осмисляне на свободното време
  • Създава последователи, като демонстрира нов – различен от общо приетия начин на живот.

Хуманитарни цели

  • Участниците във фестивала заслужават правото да живеят в мир и да бъдат щастливи.


Идеен създател и организатор на първият фестивал се явява – „ETS" s.r.o. - Slovakia.

Oт 2017 година организирането на фестивала се осъществява от "ЕТС БГ" ЕООД, а от 2019 провеждането е поверено на Сдружение с нестопанска цел - "Животът е красив" - България. В осъществяване на тази дейност, сдружението си сътрудничи с различни структури от и извън България. В основата си това са структури и организации, свързани с живота на тази възрастова категория хора – Асоциации на хората от третата възраст, Културни центрове, Клубове и съюзи на пенсионера, Спортни федерации и клубове, Държавни, областни и общински организации, Фондации и организации с нестопанска цел и др.

По организация на фестивалите в различни държави и градове, основна помощ се оказва от Кметствата в града домакин. Подкрепата е както организационна, то така и финансова / не важи за всички градове/. Към този кръг от общини се присъединяват различни министерства, спортни федерации и клубове, обществени сдружения, държавни, областни и градски съюзи на пенсионерите в съответната държава и град и много други.

Провеждането на „Life is beautiful“ би било затруднено без помощта на хотелите и транспортните организации по места на провеждане. Преференциалните цени получени от тях, правят фестивала реален и посещаван от стотици участници. За периода на провеждане на фестивала, участие са взели 17 държави и над 3500 участници.

Удовлетвореността от факта,че домакин на Фестивала са вече 4 държави, се засилва от следния факт. Под давление на нашата идея през 2018 година постъпиха искания за провеждане на фестивали „Life is beautiful“ за бъдещи периоди от: Хърватия, Русия, Македония, Турция, Гърция, както и за регионални такива – Минск, Киевска област и други.

След всичко изложено по- горе, се надяваме и Вие да бъдете част от нашата голяма група на единомишленици и приятели.

До среща!
От екипа на „Животът е красив".